Formularz zgłoszenia na szkolenie Głogów

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Required information.
Wybierz miejscowość
Miejscowość *
Kierunek szkolenia i dane personalne - formularz zgłoszenia
Nazwa Kursu *
Nazwisko *
Imiona
Telefon komórkowy *
Adres e-mail *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Perfekt. Ośrodek szkolenia kursowego z siedzibą w Głogowie przy ulicy Obozowej 3 w celu rozpoczęcia procesu zapisu na formę szkoleniową *
TAK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Perfekt. Ośrodek szkolenia kursowego, 67-200 GŁOGÓW, ul. OBOZOWA 3

tel. 76 832 24 42, e-mail: zapisy@osk-perfect.com 

2. Współadministratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
67-200 Głogów ul. Obozowa 3 REGON: 390553426
info@certus.edu.pl

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego, a w przypadku formularza rejestracji online art. 6 ust. 1 lit.,a czyli na podstawie wyrażonej zgody

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku formularza rejestracji on-line do czasu zakończenia zapisów na szkolenia lub kursy a po tym czasie będą usuwane.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację dla ciebie formy szkoleniowej